• Điều khoản sử dụng

  Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website. Khi sử dụng website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều khoản được bổ sung

  Cách truy cập và sử dụng website Vinarack và những sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên website này là chủ đề của Điều khoản sử dụng này. Từ “chúng tôi” và “Vinarack” là Công ty Cổ Phần Bảo Chánh Việt Nam và thương hiệu Vinarack. Từ “bạn” và “của bạn” để chỉ Nhà Phân Phối, Quý khách hàng và mọi người.

  Chấp nhận các điều khoản

  Những điều khoản sử dụng này đã được áp dụng nhưng có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh theo thời gian. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website. Khi sử dụng website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều khoản được bổ sung, sửa chữa theo thời gian và đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này. Tuy nhiên, nếu sau khi đọc, bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng website này.

   Quy định quản trị

  Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản sử dụng này đều tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

   Phạm vi sử dụng

  Website này mang tính chất kinh doanh và thương mại, do đó không dành cho đối tượng dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần được sự chấp thuận của cha mẹ, người giám hộ hoặc một người lớn có trách nhiệm để sử dụng website này.

  Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

  Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “sẵn có”. Vinarack không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo cáo, nội dung hoặc tài liệu này và từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp đảm bảo đối với những thông tin sai sót, không đầy đủ và thiếu chính xác. Vinarack sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh và cập nhật mà không cần thông báo.

  Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các trường hợp bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, chúng tôi không bảo đảm và cam đoan về bất kỳ nội dung liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác, chúng tôi cũng không đảm bảo dịch vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào, dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

  Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, tổn thất, bao gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ:

  a./khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website, hoặc

  b./việc gặp bất kỳ lỗi nào khi truy cập, những thiếu sót, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và truyền dữ liệu.

  c./ việc gặp bất kỳ lỗi nào về hệ thống, đường truyền, hoặc việc lây nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát và hao tổn đó.

  Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng trở nên vô hiệu hoặc không thực hiện được với bất kỳ lý do nào, thì sự vô hiệu hoặc không thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại, sẽ được diễn giải hoặc thực hiện như thể các điều khoản vô hiệu hoặc không thực hiện được ở trên không tồn tại. Việc Vinarack không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

  Quyền sở hữu trí tuệ

  Nếu không có quy định cụ thể, tất cả thiết kế, nội dung và hình ảnh trên website đều thuộc bản quyền Vinarack 2007.

  Không tài liệu nào được sao chép, tải về, trưng bày, đăng tải, truyền tải hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức, vì bất kỳ mục đích nào trừ khi việc sử dụng đó được sự đồng ý của Vinarack.

  Tên thương mại

  Tất cả tên, tên miền, tên nhãn hiệu, biểu tượng thương mại, logo, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc dịch vụ gồm tên của Vinarack và theo sau là dấu hoa thị (*) hoặc ký tự TM là tên thương mại hoặc tài sản độc quyền của Công ty Cổ Phần Bảo Chánh. Các tên thương mại, tên nhãn hiệu, biểu tượng thương mại, logo, khẩu hiệu, biểu tượng dịch vụ, tên công ty khác trên website này đều thuộc quyền sở hữu của cơ quan tương ứng.

   Liên kết

  Website này có thể chứa nhiều liên kết (link) đến những website khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ website của chi nhánh khác, các trang web tư vấn hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ được điều hành bởi các bên thứ ba. Điều khoản về đường liên kết không đồng nghĩa với việc chúng tôi xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền sử dụng, hoặc sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên website liên kết. Sử dụng những liên kết này, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hành vi, nội dung, sự chính xác, bảo mật, chính sách, những quan điểm, dịch vụ được cung cấp, hàng hóa được bán hoặc những liên kết khác được cung cấp bởi website này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng hoặc sự tin tưởng vào website liên kết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các website này, bạn nên liên lạc trực tiếp với người ban quản trị của website đó.

  Giải quyết tranh chấp

  Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng website Vinarack mà không thể giải quyết được bằng đàm phán sẽ được hòa giải hoặc phân xử.

   Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật

  Là điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này, bạn phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp luật , nội quy liên quan đến việc dịch vụ của chúng tôi và và các hoạt động nào liên quan. Ngoài ra, bạn phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp luật nghiêm cấm, bất chính hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện và thông báo sau. Bạn đồng ý:

  a./ Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận được.

  b./ Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

  c./ Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác.

  d./ Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

  Thông tin cung cấp

  Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn tải lên, đăng tải lên website dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được chúng tôi xem như là tài liệu không riêng tư và không độc quyền và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi Vinarack hoặc những công ty liên kết, chi nhánh cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái bản, truyền tải, xuất bản, phổ biến rộng rãi, đăng tải, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bất kể những điều đã nói ở trên, tất cả dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Vinarack sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của Vinarack. Vinarack không chịu trách nhiệm trả lời thông tin được bạn đăng tải trên website.

  Bảo mật

  Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin mua sắm trên Internet là hết sức quan trọng đối với bạn. Chúng tôi bảo đảm chuẩn bị những tình huống dự phòng hợp lý để bảo vệ giao dịch của bạn trên Vinarack diễn ra an toàn và bảo mật.

  Khi bạn đặt mua hàng trên Vinarack, giao dịch của bạn sẽ được mã hóa sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL). Mã hóa sẽ che dấu thông tin khi được truyền qua Internet, bao gồm tên và địa chỉ. SSL cũng nhận dạng server và xác nhận thông điệp gốc đã đến nơi an toàn.

  Ngày đăng: 24-03-2015 2,979 lượt xem
gotop