• Điều khoản bảo mật

  Vui lòng đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư mà chúng tôi đề cập bên dưới. Chính sách này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và tất cả những thay đổi này sẽ được công bố trên website và có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có trách nhiệm theo dõi những thay đổi đã đăng tải tại website.

  Chúng tôi công nhận sự riêng tư của bạn và những người sử dụng Internet. Vui lòng đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư mà chúng tôi đề cập bên dưới. Chính sách này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và tất cả những thay đổi này sẽ được công bố trên website và có hiệu lực ngay lập tức. Bạn có trách nhiệm theo dõi những thay đổi đã đăng tải tại website.

  Chính sách này đề cập đến những thông tin chúng tôi thu thập, cách xử lý thông tin, cách điều chỉnh hoặc thay đổi, cách bảo vệ và lưu trữ.

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, những thông tin này giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn để phục vụ bạn tốt hơn.

  Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng tùy thuộc vào mục đích của bạn trên website.

  1. Quy định đăng ký

  Bạn sẽ:

  a./Cung cấp chính xác, rõ ràng, trung thực và đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu đơn đăng ký sử dụng dịch vụ.

  b./Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để đảm bảo rằng dữ liệu này luôn mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

  Tất cả Quý khách hàng nên sử dụng mật mã đáng tin cậy cùng với mã số ADA mà Vinarack cấp cho bạn để đăng nhập vào khu vực dành riêng “Chăm Sóc Khách Hàng” trong website này. Bạn cần phải có trách nhiệm giữ kín mã số ADA, mã PIN hoặc mật mã của bạn. Vui lòng thông báo ngay cho Vinarack khi phát hiện bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động diễn ra được đăng nhập bởi tài khoản và mật mã của bạn. Vinarack không chịu trách nhiệm về việc tài khoản của bạn bị người khác sử dụng sai mục đích.

  2. Ngưng cung cấp dịch vụ:

  Bạn đồng ý rằng vì lý do an toàn, Vinarack có thể chấm dứt việc sử dụng tài khoản, mật mã, (hoặc bất kỳ quyền sử dụng nào khác) hoặc quyền sử dụng dịch vụ của bạn trên website này và Vinarack sẽ gỡ bỏ nội dung liên quan, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc: bạn không sử dụng trong thời gian dài; bạn có hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản sử dụng.

  3. Khảo sát và thăm dò

   Vinarack chứa một số ý kiến thăm dò và bảng câu hỏi tùy chọn để thu thập thông tin. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để hiểu rõ thói quen, kinh nghiệm mua sắm của bạn, từ đó giới thiệu cho bạn các thông tin hấp dẫn, cũng như cung cấp lời khuyên và giới thiệu mua hàng.

  4. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào? Mục đích sử dụng thông tin của bạn

  Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn việc nghiên cứu thị trường, tiếp thị và phân tích thống kê. Đối với lĩnh vực tiếp thị, chúng tôi sẽ gửi các tài liệu quảng cáo và tiếp thị liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm hoặc thông tin mới của website mới đến người sử dụng từ 18 tuổi trở lên.

  5. Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

  Nếu không được cơ quan pháp luật yêu cầu hoặc không nhằm mục đích giúp bạn sử dụng website này, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ tên, mã số ADA, địa chỉ liên lạc và giá trị mua hàng của bạn cũng có thể được sử dụng bởi Nhà Phân Phối mà bạn chuyển thông tin hoặc Nhà Phân Phối bảo trợ của bạn, hoặc Nhà Phân Phối đang phục vụ bạn. Ngoài ra, Nhà Phân Phối là bảo trợ đặc biệt của bạn cũng có thể truy cập vào số ADA của bạn và giá trị mua hàng của bạn.

  Khi cần, thông tin cá nhân của bạn có thể được Vinarack tiết lộ đến các công ty đối tác của Vinarack với mục đích cung cấp dịch vụ cho Vinarack. Các công ty này bị cấm sử dụng những thông tin này với bất kỳ lý do nào ngoài việc cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận đã ký với Vinarack.

   6. Cookie trên website

  Cookie là một tệp nhỏ mà Vinarack sử dụng để nhận dạng trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp lưu trữ tùy chọn của người sử dụng web và nhận dạng người sử dụng. Bạn cần lưu ý là các cookie của chúng tôi rất an toàn.

  Ngày đăng: 27-03-2015 3,431 lượt xem
gotop