• Chính sách bảo hành sản phẩm

  Vinarach thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm mà Quý khách mới mua, để đề phòng những khuyết tật của vật liệu và/ hoặc do lỗi thiết kế, sản xuất, lắp đặt của Vinarack

  Theo các điều khoản và điều kiện được trình bày phía sau, Vinarack cam kết sửa chữa lại miễn phí về chất lượng thép và các hư hỏng...do lỗi thiết kế, sản xuất, lắp đặt của Vinarack.

  • Thời gian bảo hành sản phẩm: 07 năm đối với sản phẩm kệ và sàn, 12 tháng đối với kệ trưng bày và các sản phẩm khác. Ván không bảo hành.
  • Phạm vi bảo hành: chất lượng thép và các hư hỏng... do lỗi thiết kế, sản xuất, lắp đặt của Vinarack.
  • Thời gian bảo hành được tính kể từ ngày Quý Khách xác nhận vào Biên bản nghiệm thu-bàn giao-thanh lý hoặc kể từ ngày vấn đề nghiệm thu-bàn giao đã hoàn tất (mặc dù Quý Khách chưa ký) hoặc từ ngày sản phẩm được đưa vào sử dụng (nếu Quý Khách đưa sản phẩm vào sử dụng trước ngày Quý Khách xác nhận vào Biên bản nghiệm thu-bàn giao-thanh lý hoặc trước ngày vấn đề nghiệm thu-bàn giao đã hoàn tất (mặc dù Quý Khách chưa ký)).

  • Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng và lắp đặt hoàn tất; nếu Quý Khách không ký Biên bản nghiệm thu-bàn giao-thanh lý/Biên bản nghiệm thu-bàn giao hàng mẫu mà không có bất kỳ phản hồi hợp lý nào (bằng văn bản) thì xem như vấn đề nghiệm thu-bàn giao đã hoàn tất (mặc dù Quý Khách chưa ký).

   

  Ngày đăng: 24-03-2015 1,814 lượt xem
gotop